محتوای خود را از اینجا اضافه کنید
محتوای خود را از اینجا اضافه کنید

مرکز آموزشی مشاوره ای

سوال و پاسخ یک دوره ضمن خدمت ویژه عوامل اجرایی برگزاری امتحانات

 

 1. برای اجرای نرم افزار سوال چه نرم افزار پیش نیازی لازم است؟ ۰٫۵
 2. فرمت فایل سوال الکترونیکی چیست؟ ۰٫۵
 3. ارسال الکترونیکی سوالات از چه دوره ای آغاز شد؟۰٫۵
 4. سقف تعداد دانش آموزان در حوزه تصحیح…………………. نفر و برای سقف تا ۴۵۰۰ نفر نیاز به مجوز ………………….. می‌باشد و به ازای هر ……… نفر یک منشی،  از ۲۰۰۱ تا ………. نفر، ……… منشی، از ……… نفر به بالا، سه منشی و تعداد خدمتگزار تا سقف ۲۰۰۰ نفر، ……. نفر و از ۲۰۰۱ به بالا ……. نفر مورد نیاز می‌باشد. ۴
 5. در حوزه اجرا تا سقف ……… نفر شرکت کننده، یک نفر منشی، ……. نفر خدمتگزار، یک نفر نگهبان و از ……… نفر به بالا ……. نفر به هر کدام از پست‌ها اضافه می‌شود و به ازای هر ……. نفر یک مراقب مورد نیاز است. ۱
 6. فاصله صندلی از طرفین و جلو و پشت از …….. تا …….. سانتی متر می‌باشد. ۰٫۵
 7. صدور مجوز تشکیل حوزه اجرا زیر سقف ۲۰۰ نفر با ……………………… می‌باشد و برای حوزه‌های اجرای بالای ۳۵۰ نفر مجوز با …………. می‌باشد.۰٫۵
 8. صدور مجوز شرکت دانش آموزان در حوزه امتحانی که رییس و منشی حوزه، مدیر مدرسه خودشان باشند توسط ……………………… صادر می‌شود.۰٫۵
 9. خصوصیات اتاق قرنطینه را شرح دهید؟ ۱
 10. اولین کار قبل از شروع به تکثیر سوال آماده شده (دارای بکگراند و مهر حوزه اجرا که پشت آن توسط مسوول تکثیر آمار و سحت و تطبیق سوال با برنامه روزانه، تایید و امضا شده است) چیست؟ ۱
 11. اتاق قرنطینه در حوزه اجرا یا همان اتاق تکثیر به دست عواملی از حوزه اجرا که به پیشنهاد رییس حوزه اجرا برای ایشان ابلاغ صادر می‌گردد، ضمن تسلط بر برنامه امتحانی و آمار روزانه هر درس باید سوال پس از دریافت رمز از رییس حوزه اجرا، روی کاغذی چاپ کند که از قبل روی آن کد مدرسه به عنوان بکگراند چاپ شده باشد؛ دو اقدام پس از چاپ هر برگ سوال که باید توسط مسوول تکثیر انجام بپذیرد چیست و از کدام نمون برگ داخل شیوه نامه باید استفاده کند؟۱
 12. روی پاکت سوالات که توسط مسوول تکثیر پلمپ شده و راس ساعت مقرر جلوی چشم دانش آموزان باز می‌شود، چه کسانی باید امضا کنند؟۱
 13. نمون برگ شماره ………….. که در …………. صفحه ایجاد شده است مخصوص صورتجلسه برگزاری امتحانات نهایی و غیر نهایی می‌باشد، نمون برگ ……….. برای گزارش ناظر ثابت حوزه اجرا بوده و نمون برگ ۱۲  که لیست اسامی‌شرکت کنددگان می‌باشد برای بررسی مشخصات دانش آموزان ضمن گرفتن امضا از آن‌ها بوده که به طور موازی با بررسی آلبوم و مشخصات دانش آموزان با توجه به شماره و کارت و ….  به عهده …………………. حوزه امتحانی می‌باشد.۱٫۲۵
 14. عنوان نمون برگ ۱۴،  18 ، ۱۹، ۱-۱۹ و ۲-۱۹ چیست؟۱٫۲۵
 15. مهر حوزه اجرا روی ……………. و امضا یا مهر اسمی‌رییس حوزه اجرا  روی ………… قرار می‌گیرد.۰٫۵
 16. استفاده از خودکارهای رنگی سبز، قرمز، غیره، مداد و لاک غلط گیر هنگام پاسخ دهی دانش آموزان، کدام مجاز و کدام غیر مجاز می‌باشد؟۱
 17. محل قرار گرفتن کارت روی سینه و در سمت ………… می‌باشد.۰٫۵
 18. اوراق و صورتجلسات از حوزه اجرا حداکثر تا …… ساعت بعد از امتحان و الزاما توسط ……………. و …………….. به حوزه تصحیح تحویل داده می‌شود.۱
 19. رنگ مورد استفاده در صورتجلسات  برای حاضرین آبی و برای غایبین …….. و رنگ شماره گذاری پاسخبرگ‌ها …………. می‌باشد.۱
 20. دانش آموز پس از تکمیل کدام نمون برگ حق خروج از حوزه را دارد؟۰٫۵
 21. تشخیض غیبت موجه در امتحانات داخلی با شورای مدرسه (مدارک مورد نیاز: درخواست با امضای ولی دانش آموز، مدرک علت غیبت، صورتجلسه شورای مدرسه طبق آیین نامه، صدور برگ رای) و امتحانات نهایی با ………………… می‌باشد.۱

پاسخ:

 

 1. .NET Framework 4 
 2. azx
 3. خرداد ۹۷ برای شاخه پیش دانشگاهی از درس دیفرانسیل به بعد
 4. سقف تعداد دانش آموزان در حوزه تصحیح ۳۰۰۰ نفر و برای سقف تا ۴۵۰۰ نفر نیاز به مجوز اداره کل می‌باشد و به ازای هر ۲۰۰۰ نفر یک منشی،  از ۲۰۰۱ تا ۳۰۰۰ نفر، دو منشی، از ۳۰۰۱ نفر به بالا، سه منشی و تعداد خدمتگزار تا سقف ۲۰۰۰ نفر، یک نفر و از ۲۰۰۱ به بالا دو نفر مورد نیاز می‌باشد. ۴  (دارای اصلاحیه مشخص با فونت تیتر)
 5. در حوزه اجرا تا سقف ۲۵۰ نفر شرکت کننده، یک نفر منشی، یک نفر خدمتگزار، یک نفر نگهبان و از ۲۵۱ نفر به بالا یک نفر به هر کدام از پست‌ها اضافه می‌شود و به ازای هر ۳۳ نفر یک مراقب مورد نیاز است. ۱
 6. فاصله صندلی از طرفین و جلو و پشت از ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتی متر می‌باشد. ۰٫۵
 7. صدور مجوز تشکیل حوزه اجرا زیر سقف ۲۰۰ نفر با اداره کل می‌باشد و برای حوزه‌های اجرای بالای ۳۵۰ نفر مجوز با ستاد منطقه می‌باشد.۰٫۵
 8. صدور مجوز شرکت دانش آموزان در حوزه امتحانی که رییس و منشی حوزه، مدیر مدرسه خودشان باشند توسط ستاد منطقه صادر می‌شود.۰٫۵
 9. درب و پنجره‌ها با هماهنگی حراست منطقه پلمپ باشد- امکان رد و بدل شدن احتمالی سوالات به صورت صوتی،تصویری، اینترنتی و… وجود نداشته باشد- اینترنت در اتاق تکثیر وجود نداشته باشد – آمار روزانه رشته،درس،دانش آموز در اتاق نصب باشد – کاغذ سوالات قبل در پوشه مربوطه بایگانی شود و آقاری از اوراق اضافه و امتحانات قبلی در جلوی دست و چشم نباشد – دستگاه تکثیر قدرتمند وجود داشته باشد – یک عدد کامپیوتر متصل له پرینتر یا دستگاه‌های کپی وجود داشته باشد- عنوان "اتاق قرنطینه و ورود ممنوع" روی درب نصب شود.
 10. پرینت و کپی تا سقف ده عدد روی کاغذ سفید جهت اطمینان از حذف حافظه قبلی دستگاه.
 11. زدن مهر حوزه اجرا روی سوال در مکانی که خوانایی سوال از بین نرود (قسمت‌های سفید برگه)- پشت برگه سوال متنی مبنی بر تایید سوال و آمار بر اساس برنامه امتحانی با امضا – نمون برگ ۳ : شروع و پایان کار حوزه تکثیر
 12. ناظر ثابت، رییس حوزه – مراقبین – منشی
 13. نمون برگ شماره ۹ که در ۲ صفحه ایجاد شده است مخصوص صورتجلسه برگزاری امتحانات نهایی و غیر نهایی می‌باشد، نمون برگ ۱۱ برای گزارش ناظر ثابت حوزه اجرا بوده و نمون برگ ۱۲  که لیست اسامی‌شرکت کنندگان برای بررسی مشخصات دانش آموزان ضمن گرفتن امضا از آن‌ها بوده که به طور موازی با بررسی آلبوم و مشخصات دانش آموزان با توجه به شماره و کارت و ….  به عهده ناظر (حفاظت آزمون) حوزه امتحانی می‌باشد.۱٫۲۵
 14. ۱۴: لیست مشخصات عوامل حوزه‌های اجرا و تصحیح – 18:  صورت جلسه تخلفات مکشوفه در حوزه تصحیح اوراق – 19: رأي کمیسیون رسیدگی به تخلّفات امتحانی دانش آموزان و داوطلبان آزاد – 1-19: مشخصات متخلفین – 2-19 : « نمون برگ ابلاغ رأي کمیسیون رسیدگی به تخلّفات امتحانی »
 15. مهر حوزه اجرا روی برگ سوال (دارای بکگراند کد حوزه) و امضا یا مهر اسمی‌رییس حوزه اجرا  روی پاسخبرگ قرار می‌گیرد.۰٫۵
 16. استفاده از خودکارهای رنگی سبز، قرمز، غیره، مداد و لاک غلط گیر هنگام پاسخ دهی دانش آموزان، غیر مجاز می‌باشند.
 17. محل قرار گرفتن کارت روی سینه و در سمت چپ می‌باشد.۰٫۵
 18. اوراق و صورتجلسات از حوزه اجرا حداکثر تا ۲ ساعت بعد از امتحان و الزاما توسط رییس حوزه اجرا و ناظر (حفاظت آزمون) به حوزه تصحیح تحویل داده می‌شود.۱
 19. رنگ مورد استفاده در صورتجلسات  برای حاضرین آبی و برای غایبین قرمز و رنگ شماره گذاری پاسخبرگ‌ها قرمز می‌باشد.۱
 20. نمون برگ ۱۲
 21. تشخیض غیبت موجه در امتحانات داخلی با شورای مدرسه (مدارک مورد نیاز: درخواست با امضای ولی دانش آموز، مدرک علت غیبت، صورتجلسه شورای مدرسه طبق آیین نامه، صدور برگ رای) و امتحانات نهایی با رییس حوزه اجرا می‌باشد.۱

سوالات     پاسخ   

نوشته شده توسط

معلم فیزیک / مسؤول سيستم هاي دانش آموزي اداره كل آمورزش و پرورش شهر تهران / فارغ التحصیل کارشناسی فیزیک نظری از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 95-91/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − چهار =