محتوای خود را از اینجا اضافه کنید
محتوای خود را از اینجا اضافه کنید

مرکز آموزشی مشاوره ای

دانلود نگارش ۱۳٫۸ نرم افزار توصیفی

رفع مورد ارسال اطلاعات به منطقه در مدارسی که هیچ سال و دوره بازی ندارند. روند دریافت نگارش و اقدامات لازم: ۱-طبق روال همیشگی قبل از هر کاری، از طریق TosifiHelper پشتیبان گیری کنید. ۲-نگارش جدید را دریافت کنید. ۳-همیشه قبل از ورود به برنامه اصلی TosifiApp تیک  گزینه "در هنگام ورود به سیستم اصلاح …

دانلود نگارش ۱۳٫۸ نرم افزار توصیفیادامه مطلب

دانلود نگارش ۱۱٫۳۷ نرم افزار راهنمایی

رفع خطای دریافت اطلاعات دانش آموزان از سناد روند دریافت نگارش و اقدامات لازم: ۱-طبق روال همیشگی قبل از هر کاری، از طریق RahnameeHelper پشتیبان گیری کنید. ۲-نگارش جدید را دریافت کنید. ۳-همیشه قبل از ورود به برنامه اصلی RahnamaeeApp تیک  گزینه "در هنگام ورود به سیستم اصلاح حروف و سایر روتین‌های اصلاحیه سوابق انجام …

دانلود نگارش ۱۱٫۳۷ نرم افزار راهنماییادامه مطلب

دانلود نگارش ۲۴٫۹ دانا و ۱۵٫۹ پیش دانشگاهی

رفع خطای دریافت اطلاعات از سناد در مدارس داوطلب آزاد   روند دریافت نگارش و اقدامات لازم: ۱-طبق روال همیشگی قبل از هر کاری، از طریق DanaHelper پشتیبان گیری کنید. ۲-نگارش جدید را دریافت کنید. ۳-همیشه قبل از ورود به برنامه اصلی Dana تیک مربوط به گزینه "در هنگام ورود به سیستم اصلاح حروف و سایر …

دانلود نگارش ۲۴٫۹ دانا و ۱۵٫۹ پیش دانشگاهیادامه مطلب

نحوه دانلود رايگان مقاله‌هاي پولي

هر مقاله علمی‌یک ترکیبی عددی به نام DOI دارد. که تمامی‌مقالات مندرج در ژورنال‌هالی علمی‌و پایگاه‌های اطلاعاتی را با DOI یه  هر مقاله نسبت می‌دهند. برای اینکه شما بتوانید بدون پرداخت هزینه به این مقالات دسترسی داشته باشید، تنها کافی است در وبسایت Google Schlor (گوگل اسکالر ) مقاله خود را جستجو کنید. سپس گوگل اسکالر با …

نحوه دانلود رايگان مقاله‌هاي پوليادامه مطلب