محتوای خود را از اینجا اضافه کنید
محتوای خود را از اینجا اضافه کنید

مرکز آموزشی مشاوره ای

دانلود دفترچه آیین نامه مربوط به رسیدگی به نقص پرونده‌های تحصیلی دانش آموزان

جهت دانلود دفترچه آیین نامه مربوط به رسیدگی به نقص پرونده‌های تحصیلی دانش آموزان از لینک زیر اقدام کنید: محتوا: ۱- آیین نامه ساماندهی وظایف و اختیارات کمیسیون‌های خاص ۲- آیین نامه تشکیل کمیسیون خاص در ادارات آموزش و پرورش مناطق ۳- شیوه نامه رسیدگی به مشکلات پرونده‌های دانش آموزان +نمون برگ و فرم‌های مربوطه