محتوای خود را از اینجا اضافه کنید
محتوای خود را از اینجا اضافه کنید

مرکز آموزشی مشاوره ای

مشخصات کارشناس مسؤولان سنجش ادارات آموزش و پرورش مناطق ۱۹ گانه تهران

منطقه تصویر کارشناس مسوول سنجش تلفن دفتر ۱ یوسف اکبری ۲۲۲۳۹۶۱۹-۲۲۲۳۹۶۲۲ ۲ مصطفی باقری لاشیدان ۸۸۴۸۶۴۶۱-۸۸۲۷۷۲۰۸ ۳ مهدی خراشادی زاده تا سال ۱۳۹۸ رضا زمانی جویباری تا سال ۱۳۹۹ حسين حقي حسين حقي ۸۴۸۲۱۰۰۷ – ۸۴۸۲۱۱۲۰ ۴ وحید عباسی ۲۲۳۰۴۶۸۷ ۵ رسول فراهانی تا سال ۱۴۰۰ (عكس ندارد) *** *** ۴۴۰۸۸۰۸۱-۴۴۰۹۸۲۵۴ ۶ فرزان ایزدی محصل …

مشخصات کارشناس مسؤولان سنجش ادارات آموزش و پرورش مناطق ۱۹ گانه تهرانادامه مطلب