محتوای خود را از اینجا اضافه کنید
محتوای خود را از اینجا اضافه کنید

مرکز آموزشی مشاوره ای

✅ اصلاح اطلاعات معلم در سناد

سوال: هنگام تعریف کاربران در سناد، بعضا مشاهده می‌شود که مشخصات همکار یا جنسیت به اشتباه ثبت شده است. برای حل این مشکل چه باید کرد؟ ❇️ جواب: جهت اصلاح  وارد سناد شوید، مدیریت دانش آموزان، مدیریت اطلاعات شناسنامه ای، دومین گزینه- اصلاح مشخصات شناسنامه ای، کد ملی معلم، ادامه، هر کدوم از اطلاعات که …

✅ اصلاح اطلاعات معلم در سنادادامه مطلب