محتوای خود را از اینجا اضافه کنید
محتوای خود را از اینجا اضافه کنید

مرکز آموزشی مشاوره ای

❇ صدور گواهینامه پایه نهم از سيدا

❇ امکان صدور گواهینامه پایه نهم که البته هنوز ایراداتی دارد… 🔷 اشکالات گواهینامه جدید سیدا ۱. عدم وجود نام و کد آموزشگاه ۲ . عدم درج معدل کل به عدد ۳. نبود لیست قبول شدگان و…