محتوای خود را از اینجا اضافه کنید
محتوای خود را از اینجا اضافه کنید

مرکز آموزشی مشاوره ای

دانلود نرم افزار بررسی شرایط سنی جهت ثبت نام و ورود به پایه‌های مختلف تحصیلی نگارش ۱۰۰۵ ویژه سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

جدول سنی دانش آموزان در سال ۱۴۰۰ (سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰) انتشار نسخه ۴ تیرماه ۱۴۰۰ نرم افزار محاسبه و بررسی شرایط سنی ثبت نام در پایه‌های مختلف مدارس روزانه… ✅نمایش تاریخ شمسی، میلادی و قمری هر روز ✅تبدیل تاریخ تولد شمسی به میلادی و قمری ✅محاسبه سن ✅محاسبه مدت مانده یا گذشته از مشمولیت نظام …

دانلود نرم افزار بررسی شرایط سنی جهت ثبت نام و ورود به پایه‌های مختلف تحصیلی نگارش ۱۰۰۵ ویژه سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ادامه مطلب