محتوای خود را از اینجا اضافه کنید
محتوای خود را از اینجا اضافه کنید

مرکز آموزشی مشاوره ای

نکاتی مهم در خصوص ترمیم نمرات امتحان نهایی

 تسری مصوبه ۹۱۵ ترمیم نمرات دروس نهایی به دانش آموزان نظام جدید آموزشی (۳-۳-۶)   در آیین نامه اجرایی مصوبه ۹۱۵جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۶ مرداد ۹۴ درباره ترمیم و ارتقای نمره دروس امتحان نهایی فارغ التحصیلان دوره متوسطه شرایط زیر ذکر شده است: ۱– ثبت نام متقاضیان ترمیم سوابق تحصیلی به صورت داوطلب آزاد و مطابق دستورالعمل …

نکاتی مهم در خصوص ترمیم نمرات امتحان نهاییادامه مطلب

ترمیم نمرات دروس نهایی پایه دوازدهم جهت تغییر سوابق فقط موثر برای کنکور

 تسری مصوبه ۹۱۵ ترمیم نمرات دروس نهایی به دانش آموزان نظام جدید آموزشی (۳-۳-۶)   در آیین نامه اجرایی مصوبه ۹۱۵جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۶ مرداد ۹۴ درباره ترمیم و ارتقای نمره دروس امتحان نهایی فارغ التحصیلان دوره متوسطه شرایط زیر ذکر شده است: ۱– ثبت نام متقاضیان ترمیم سوابق تحصیلی به …

ترمیم نمرات دروس نهایی پایه دوازدهم جهت تغییر سوابق فقط موثر برای کنکورادامه مطلب