محتوای خود را از اینجا اضافه کنید
محتوای خود را از اینجا اضافه کنید

مرکز آموزشی مشاوره ای

❓❓❓در مورد دانش‌آموزان ترک تحصیل چه اقدامی‌انجام دهیم؟

#ترک_تحصیل ❓❓❓در مورد دانش‌آموزان ترک تحصیل چه اقدامی‌انجام دهیم؟ ⚠️   در آئین‌نامه آموزشی  با توجه به پایه دانش‌آموز و زمان ترک تحصیل احکام متفاوتی وجود دارد و لذا عملکرد متفاوتی را می‌طلبد. از طرفی در حال حاضر به صورت سیستمی‌این موارد قابل کنترل نیست، لذا اسامی‌افراد ترک تحصیل در سامانه سناد به صورت خودکار و …

❓❓❓در مورد دانش‌آموزان ترک تحصیل چه اقدامی‌انجام دهیم؟ادامه مطلب