محتوای خود را از اینجا اضافه کنید
محتوای خود را از اینجا اضافه کنید

مرکز آموزشی مشاوره ای

ایجاد ایراد ثبت دستی نمرات امتحان نهایی در سیستم دانا

🔴🔴🔴 متاسفانه در ارسال اطلاعات پایه دوازدهم به سامانه فاینال امتحانات نهایی برخی اوقات خطای ” در سال و دوره معرفی شده کسی شرایط شرکت در امتحانات نهایی را ندارد ”  که این مورد با دریافت جداول از منابع داخلی دانا حل می‌شود. اما….  🔴 در بعضی از مدارس با دریافت جداول نیز این مشکل …

ایجاد ایراد ثبت دستی نمرات امتحان نهایی در سیستم داناادامه مطلب