محتوای خود را از اینجا اضافه کنید
محتوای خود را از اینجا اضافه کنید

مرکز آموزشی مشاوره ای

❇ صدور گواهینامه پایه نهم از سيدا

❇ امکان صدور گواهینامه پایه نهم که البته هنوز ایراداتی دارد… 🔷 اشکالات گواهینامه جدید سیدا ۱. عدم وجود نام و کد آموزشگاه ۲ . عدم درج معدل کل به عدد ۳. نبود لیست قبول شدگان و…  

آيين نامه آموزشی دوره دوم متوسطه شيوه نيمسالی واحدی

   مصوب دوازدهمين جلسه كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش تاريخ ۹۶/۰۷/۱۲ دانلود آيين نامه آموزشي دوره دوم متوسطه شيوه نيمسالي واحدی ویژه بزرگسالان، آموزش از راه دور، ايثارگران و داوطلبان آزاد داخل كشور منبع