محتوای خود را از اینجا اضافه کنید
محتوای خود را از اینجا اضافه کنید

مرکز آموزشی مشاوره ای

همایش روسا و کارشناس مسئولان فناوری اداره‌های سنجش استان‌های سراسر کشور

در ۲۹ آبان ۱۳۹۷ همایش روسا و کارشناس مسئولان فناوری اداره‌های سنجش استان‌های سراسر کشور، با همکاری اداره سنجش شهر تهران، کارشناس مسوولان سنجش مناطق ۱۹ گانه و آموزش و پرورش منطقه ۱۱ در محل اداره آموزش و پرورش منطقه ۱۱، با هدف برگزاری کارگاه‌های آموزشی و هم فکری در حوزه طرح نظارت جامع، ارسال و …

همایش روسا و کارشناس مسئولان فناوری اداره‌های سنجش استان‌های سراسر کشورادامه مطلب

مشخصات کارشناس مسؤولان سنجش ادارات آموزش و پرورش مناطق ۱۹ گانه تهران

منطقه تصویر کارشناس مسوول سنجش تلفن دفتر ۱ یوسف اکبری ۲۲۲۳۹۶۱۹-۲۲۲۳۹۶۲۲ ۲ مصطفی باقری لاشیدان ۸۸۴۸۶۴۶۱-۸۸۲۷۷۲۰۸ ۳ مهدی خراشادی زاده تا سال ۱۳۹۸ رضا زمانی جویباری تا سال ۱۳۹۹ حسين حقي حسين حقي ۸۴۸۲۱۰۰۷ – ۸۴۸۲۱۱۲۰ ۴ وحید عباسی ۲۲۳۰۴۶۸۷ ۵ رسول فراهانی تا سال ۱۴۰۰ (عكس ندارد) *** *** ۴۴۰۸۸۰۸۱-۴۴۰۹۸۲۵۴ ۶ فرزان ایزدی محصل …

مشخصات کارشناس مسؤولان سنجش ادارات آموزش و پرورش مناطق ۱۹ گانه تهرانادامه مطلب