محتوای خود را از اینجا اضافه کنید
محتوای خود را از اینجا اضافه کنید

مرکز آموزشی مشاوره ای

اطلاعيه سامانه جامع سنجش : امکان حذف پایه تکراری از کارنامه کلی در متوسطه دوم اضافه شد

امکان حذف پایه تکراری از کارنامه کلی در متوسطه دوم اضافه شد. 🔷 دانش آموزانی که تکرار پایه دارند ، پایه تکراری قبلی آنها باید از کارنامه کلی توسط کاربر منطقه حذف شود. 🔷 طریقه دسترسی : سامانه عملیات متوسطه دوم >> خواستها >> حذف پایه تکراری با استفاده از گزینه حذف پایه تکراری ، …

اطلاعيه سامانه جامع سنجش : امکان حذف پایه تکراری از کارنامه کلی در متوسطه دوم اضافه شدادامه مطلب