محتوای خود را از اینجا اضافه کنید
محتوای خود را از اینجا اضافه کنید

مرکز آموزشی مشاوره ای

حق تقدم سهام در بورس

✅ حق تقدم سهام چیست همانطور که می‌دانید هنگامی‌که یک شرکت افزایش سرمایه می‌دهد، به نسبت درصد افزایش سرمایه تعداد سهام آن نیز افزایش پیدا می‌کند. (اگر با افزایش سرمایه آشنایی ندارید می‌توانید مقاله افزایش سرمایه چیست را مطالعه کنید) حال به دلیل اینکه سهامداران یک شرکت خواهان حفظ حقوق و منافع خود در شرکت …

حق تقدم سهام در بورسادامه مطلب