محتوای خود را از اینجا اضافه کنید
محتوای خود را از اینجا اضافه کنید

مرکز آموزشی مشاوره ای

شیوه نامه برگزاری امتحانات + نمون برگهای مربوطه

شیوه نامه و وظایف عوامل اجرایی امتحانات داخلی و نهایی به انضمام شرایط احراز مسوولیت عوامل اجرایی ورژن کامل خرداد ۹۶   ورژن کامل شهریور ۹۵ دانلود نمون برگ‌های مورد نیاز برگزارکنندگان (استان، مناطق و نواحی، مدارس، حوزه‌های اجرا، حوزه‌های تکثیر و تصحیح ) به طور جداگانه