محتوای خود را از اینجا اضافه کنید
محتوای خود را از اینجا اضافه کنید

مرکز آموزشی مشاوره ای

ارسال اطلاعات به سامانه فاینال امتحانات نهایی خرداد ماه ۹۹ فقط با نگارش ۲۵٫۵ دانا

🛑🛑🛑 نگارش ۲۵.۵ را سریعا دریافت و مجددا جهت درج عکس روی کارت و…. به فاینال ارسال اطلاعات نمایید فعلا از مسیر فاینال ۱ به آدرس زیر اقدام کنید: final1.medu.ir زمان ارسال اگه اطلاعاتی فاقد عکس باشه به عنوان خطا لحاظ شده و ارسال نمیشه 👈🏻باعنایت به اینکه در نوبت امتحانی خرداد ماه مقرر گردیده …

ارسال اطلاعات به سامانه فاینال امتحانات نهایی خرداد ماه ۹۹ فقط با نگارش ۲۵٫۵ داناادامه مطلب