محتوای خود را از اینجا اضافه کنید
محتوای خود را از اینجا اضافه کنید

مرکز آموزشی مشاوره ای

هلپر و آخرین نگارش سیستم‌های دانش آموزی (نوشته ثابت)

برای دریافت آخرین نگارش روی لوگو برنامه و برای دریافت آخرین هلپر جهت رفع خطای ۲۵ روی لوگو هلپر کلیک نمایید و سپس  در محل C:\Program Files\Pajoohesh  و در پوشه مربوطه استخراج و جایگزین شوند: نگارش ۱۱٫۹ راهنمایی ۰۱/۲۲/۲۰۲۰ نگارش ۲۷٫۹ دانا و ۱۶٫۶ پیش دانشگاهی ۲۱/۰۱/۲۰۱۹ نگارش ۱۴٫۷ توصیفی ۱۲/۰۱/۲۰۱۹