محتوای خود را از اینجا اضافه کنید
محتوای خود را از اینجا اضافه کنید

مرکز آموزشی مشاوره ای

اجرای بند ۳ ماده ۳ آیین نامه کمیسیون خاص

جهت اجرای بند ۳ ماده ۳ آیین نامه کمیسیون خاص به ترتیب زیر عمل کنید: تهیه: محمدرضا عادل خانی حتما قبل از انجام مراحل زیر، آموزش تصویری درخواست اصلاح در سامانه امین را از این لینک مشاهده نمایید دانلود دفترچه کمیسیون خاص جهت مشاهده متن بند ۳ ماده ۳ = صدور مجوز شرکت در نوبت …

اجرای بند ۳ ماده ۳ آیین نامه کمیسیون خاصادامه مطلب

دانلود دفترچه آیین نامه مربوط به رسیدگی به نقص پرونده‌های تحصیلی دانش آموزان

جهت دانلود دفترچه آیین نامه مربوط به رسیدگی به نقص پرونده‌های تحصیلی دانش آموزان از لینک زیر اقدام کنید: محتوا: ۱- آیین نامه ساماندهی وظایف و اختیارات کمیسیون‌های خاص ۲- آیین نامه تشکیل کمیسیون خاص در ادارات آموزش و پرورش مناطق ۳- شیوه نامه رسیدگی به مشکلات پرونده‌های دانش آموزان +نمون برگ و فرم‌های مربوطه