محتوای خود را از اینجا اضافه کنید
محتوای خود را از اینجا اضافه کنید

مرکز آموزشی مشاوره ای

️غیبت موجه و غیر موجه

با سلام و احترام؛ به پیوست ماده ۷۳ تا ۸۱ آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه روزانه به حضورتان ارسال می‌گردد. نکته مهم: اگر دانش آموز پایه دوازدهم در امتحانات نوبت اول شرکت نمود و در صورتی که پرونده در مدرسه باقی ماند و از ادامه تحصیل امتناع کرد در تمام دروس برای دانش آموز …

️غیبت موجه و غیر موجهادامه مطلب