محتوای خود را از اینجا اضافه کنید
محتوای خود را از اینجا اضافه کنید

مرکز آموزشی مشاوره ای

غیرفعال کردن همیشگی آپدیت ویندوز

با دانلود و نصب این افزار فقط با یک کلیک از آپدیت‌های ناخواسته ویندوز جلوگیری کنید؛   علی الخصوص آپدیت ویندوز ۱۰ که به راحتی قابل غیرفعال شدن نیست!